Dopravní situace na dálnici D2

Aktualizováno: 19:36:20, 25.6.2016

Nehody a dopravní situace na D2

Od 19.5.2016 0:00 - 2.7.2016 23:59

D2, mezi km 30.6 a 34.8, ve směru Kúty, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.05.2016 05:00 Do 02.07.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 v rámci IV. části akce „D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780“, Ve směru na Bratislavu je od km 30,555 doprava svedena do jednoho – pravého – jízdního pruhu a takto pokračuje podél pracoviště do km 34,759, kde končí přechodné dopravní omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě přechodného dopravního omezení je stanovena na 80 km/


Od 19.5.2016 0:00 - 2.7.2016 23:59

D2, mezi km 34.9 a 30.7, ve směru Brno, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.05.2016 05:00 Do 02.07.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 v rámci IV. části akce „D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780“, Ve směru na Brno je od km 34,859 doprava svedena do jednoho – pravého – jízdního pruhu a takto pokračuje podél pracoviště do km 30,655, kde končí přechodné dopravní omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě přechodného dopravního omezení je stanovena na 80 km/h. Odp


Od 19.6.2016 0:00 - 4.9.2016 23:59

D2, mezi km 19.5 a 11.4, ve směru Brno, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 19.06.2016 14:10 Do 04.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2, za účelem provádění II. etapy stavby „Rekonstrukce CB vozovky“, Ve směru na Brno je v km 19,525 doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a následně je převedena přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 19,275 – 19,105 do protisměrného (pravého) pásu dálnice, kde v režimu 2 + 1 (2 pruhy


Od 19.6.2016 0:00 - 4.9.2016 23:59

D2, mezi km 11.1 a 19.2, ve směru Kúty, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, zúžené jízdní pruhy, Od 19.06.2016 12:40 Do 04.09.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2, za účelem provádění II. etapy stavby „Rekonstrukce CB vozovky". Od km 11,070 po km19,245 je uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.,


Od 22.6.2016 0:00 - 15.9.2016 23:59

D2exit 11, silnice II/416, v katastru obce Blučina, okr. Brno-venkov, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.09.2016 23:59, částečná uzavírka silnice u MÚK Blučina , Objížďka - bez rozlišení: D2exit 11 - silnice II/416, v katastru obce Blučina, okr. Brno-venkov, Nájezd na D2 zůstane zachován po nově vybudované souběžné provizorní komunikaci, Vydal: Městský úřad Židlochovice


Od 25.6.2016 0:00 - 30.6.2016 23:59

D2, mezi km 0.9 a 3.4, ve směru Kúty, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 24.06.2016 20:20 Do 30.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 za účelem provádění stavby „Oprava AB a CB vozovky D2 km 0,400 – 3,200“, Ve směru na Bratislavu je od km 0,920 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do pravého jízdního pruhu (v tomto směru je možno využít přilehlý kolektorový pás, v němž je doprava vedena bez omezení). Od km 1,120 je doprava vedena ve dvou pruzích. V km 3,355 končí pře


Od 25.6.2016 0:00 - 30.6.2016 23:59

D2, mezi km 3.5 a -0.3, ve směru Brno, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 24.06.2016 20:20 Do 30.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D2 za účelem provádění stavby „Oprava AB a CB vozovky D2 km 0,400 – 3,200“, Ve směru na Brno je od km 3,455 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do pravého jízdního pruhu. Od místa připojení připojovací větve MÚK Chrlice (EXIT 3) je doprava vedena ve dvou jízdních pruzích. Od km 0,760 do km -0,420 je uzavřen pravý jízdní pruh a doprava j

Aktuální články o dálnici D2

Momentálně nejsou žádné aktuální články o D2